INWORKS
인웍스

대지위치     대구광역시 수성구 상동 43-3

용도            제1,2종 근린생활시설

지역지구     제1종 일반주거지역

대지면적     333.60㎡

건축면적     191.90㎡ 

연면적        663.60㎡

규모     지상4층 

건폐율    57.52%

용적률    198.92%CHANG'S 
RETINA CLINIC 
장우혁 안과
대지위치    대구광역시 남구 대명동 145-11

용도           제1종 근린생활시설 ( 의원,소매점 )

지역지구    일반상업지역

대지면적     786.60㎡

건축면적     492.59 

연면적        3,173.96

규모           지하1층 - 지상7층

건폐율        62.62%

용적률        389.36%